Senast uppdaterad: 2016-09-05

Företagsledning

Bolagets verkställande direktör och koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen av såväl moderbolaget som koncernen. Den verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fem personer.

Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under ledning av den verkställande direktören. Moderbolagets (Betsson ABs) verksamhet består i att förvalta och administrera bolagets investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, med en egen styrelse som hanterar operationella beslut samt med en egen operativ ledningsgrupp.

Betsson Malta:s självständiga styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets förvaltning till Betsson Malta:s verkställande direktör.

ulrik bengtsson

 


                 

VD och koncernchef, Betsson AB samt VD, BML Group Ltd

Född: 1972

Anställd i koncernen sedan 2012. VD, BML Group Ltd från 2012 samt utvidgad roll även innefattande VD och koncernchef, Betsson AB från 2016.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Ulrik har en bakgrund från konsumenttjänster. Senast, innan Betsson, var han VD för MTG’s betal-TV verksamhet i Östeuropa och innan dess var han VD för Viasat i Sverige. Ulrik har även haft ett antal positioner inom Telenor och IBM.  Han har en Bcomm från Dalhousie University i Kanada.

 

Aktieinnehav: 100 000  B-aktier, 380 000 personaloptioner, 5 000 köpoptioner.

Fredrik Rüdén


Fredrik Rüdén      

CFO, Betsson AB

Född: 1970

Anställd i koncernen sedan 2008.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Fredrik har tidigare haft olika befattningar inom Ernst and Young, Industriförvaltnings AB Kinnevik, Hallvard Leröy AS och Teligent AB. Han har en kandidatexamen i handelsrätt och en magisterexamen i företagsekonomi från Mälardalens högskola.

Aktieinnehav: 44 200 B-aktier (inkluderar innehav via närstående) 195 000 köpoptioner. 

pia rosin


Pia Rosin
 

Ansvarig för bolagskommunikation & IR, Betsson AB

Född: 1976

Anställd i koncernen sedan 2016.

Bakgrund: Pia har haft olika befattningar inom  bolagskommunikation och investor relations (IR). Tidigare befattningar omfattar IR på försvars- och säkerhetsföretaget Saab och chef för IR och bolagskommunikation på Entraction, en leverantör av IT-plattformar för spelindustin. Pia har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. 

Aktieinnehav: 1 000 B-aktier, 45 000 köpoptioner.

abby cosgrave


Martin Thorvaldsson        

Vice President Legal, Betsson AB och Chefsjurist, Betsson Malta

Född: 1979

Anställd i koncernen sedan 2014. Bolagsjurist sedan 2014 och Vice President Legal från 2017.

 

Bakgrund: Tidigare arbetade Abby som företagsjurist på NBCUniversal Networks International och JD Sports Fashion PLC. Hon har en fil.kand i juridik och politik samt en jur.kand i internationell rätt.

  

 

 

 

 

 

Aktiekurs

Betsson AB

74.65 sek sek

Senast uppdaterad: 2017-08-23 16:56
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |